fbpx

ERICK THÜRMER

Mærkesager

Økonomi i balance

Vi skal have skabt en bæredygtig samfundsmodel der kan betale sig.
Det kan vi gøre ved at styrke den danske økonomi og vores danske erhverv, gennem optimering af værdikæden, og med fokus på at skabe grøn økonomi med overskud.
Ved at udnytte vores nuværende ressourcer bedre, kan vi skabe overskud økonomisk, menneskeligt, klimatisk og lokalt.

Virksomheder i vækst - også lokalt​

De små og lokale virksomheder skal styrkes, fordi de er med til at styrke danmark og den danske velfærd. Ligesom hele samfundet, skal de små og lokale virksomheder også løftes. De i stor grad skelettet i den danske økonomi.

Vi kan hjælpe de små/mellemstore virksomheder ved at have færre regler, mindre jura og mere frihed til at skabe bedre forhold til vækst.

Innovation over bureaukrati

Danmark skal frem i verden og ikke drukne i unødigt og stadig mere bureaukratisk papirarbejde i de små/mellemstore virksomheder.
De 3,5 time alle virksomheder i dag bruger pr. uge, på at arbejde gratis for bureaukratiet skal fjernes. Reccourne bør kunne bruges på at innovere og skalere sin virksomhed.

Danmark gør det nemt at starte en virksomhed, men meget, meget besværligt at skalere den.
Det faktum, at vi har en førsteplads over virksomheder der ‘dør’ inden deres 5 års fødselsdag, fortæller os at der er noget helt galt. Det skal der gøres noget ved. 

“Vi skal huske hvilke skuldre Danmarks fremtid hviler på. De er ikke bare børn eller unge. De er vores fremtid, og de bør få den største investering og de bedste rammer for at kunne udvikle sig selv - og vores land.”

- Erick Thürmer

Lokal dansk vækst

Samfundet har bedst af, at vores arbejdspladser bliver i Danmark med lokal forankring. Derfor skal vi beholde vores produktioner lokalt og skabe et bedre arbejdsklima. Det er med til at styrke SMV’erne og vores danske produktioner.

Penge i dine lommer

Skatter og afgifter skal holdes nede og ikke stige stødt, som de har gjort henover en lang årrække.

Der skal kommunikeres ærligt og direkte med danskerne, hvorfor at de skjulte afgifter og skatter skal droppes. Alle er bedre tjent med en skat man kan forstå.
Pengene har det bedst i folks egne lommer.

Styrk politi og forsvar

Vi skal ikke vente til en krig står i baghaven med at investere i, og udvide, vores forsvar.

Det betaler sig at vi aktivt er med til at styrke vores forsvar og politi.
Mere politi til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Menu